Sprovođenje

DAN GRAF D.O.O.

Društvo sa ograničenom odgovornošću, izdavač dnevnog lista "Danas".

Konsultanti

Aleksandar Roknić

Urednik